บริจาคออนไลน์
สนับสนุนค่ารักษาผู้ป่วยมะเร็งตับที่ไม่สามารถเบิกได้
26 พฤศจิกายน 2557
งบประมาณ
147,200 บาท
ยอดบริจาค
0 บาท
0.00%
ร่วมบริจาค :
  • ชื่อ - สกุล :
  • จำนวนเงิน :
  • โทรศัพท์ :
  • ที่อยู่ :
สอบถามเพิ่มเติม บริจาคออนไลน์
โทร. 074-273248

การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับด้วยการให้สารเคมีบำบัดเฉพาะที่ทางหลอดเลือดแดงนั้นค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจาก 14,720 บาท เป็น 34,000 บาท ซึ่งในการรักษาดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิในการรักษาฟรี หรือเบิกได้ ทำมห้ผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาต่อเนื่อง ส่งผลให้อาการของโรครุนแรงขึ้น ทำให้คุณภาพชีวิตและอัตราการรอดชีวิตลดลง ดังนั้นเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งตับได้รับการดูแลรักษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและอัตรการรอดชีวิต จึงขอความอนุเคราะห์เงินจากผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านเพื่อสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับด้วยวิธีการดังกล่าวรายละ 14,720 บาท 

วิธีการชำระเงิน

โอนเงินเพื่อร่วมบริจาคทำบุญได้ที่ : 

ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยโรงพยาบาลหาดใหญ่

ชื่อ บัญชีอาคาร 50 ปี (ศูนย์มะเร็ง) โรงพยาบาลหาดใหญ่

บัญชีเลขที่ 936-0-09636-9

 ---------------------------------------------------------------------------

เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กรุณาแจ้งชำระการโอนเงิน  โดยสำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อและที่อยู่มาที่

Fax: 074-246600 หรือ

Email: pornpawee2503@gmail.com

แสดงความคิดเห็น
  • ผู้โพสต์ :
  • รายละเอียด :
  • อีเมล์์ :
  • รหัสรูปภาพ :
  •  
ความคิดเห็น